Maatschappelijke context

CGG

Ze houden zich bezig met verslaafden en wat hen drijft. Ze proberen de aanleiding / motivatie aan te pakken en zo de juiste copingstrategieën aan te leren.

De commissie van werkgezondheid

De commissie van werkgezondheid streeft naar een gezondere werk omgeving. Op zoek naar werk die bij mensen hun kwaliteiten passen en een gezonde sfeer zit allemaal in hun takenpakket.

Geens Koen

Ik heb gezocht naar de minister die verantwoordelijk is voor sociaal gedrag, want volgens mij bevat dit zowel onverantwoord gedrag, als gedrag stimulatie / manipulatie,… De bevoegde minister hiervoor is de minister van justitie Koen Geens (CD&V).

Het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Bestuur

De Vlaamse overheid en dit team zijn van mening dat meer inzicht in de manier waarop mensen keuzes maken kan leiden tot het uitstippelen van een meer gerichter en succesvoller beleid. Je kunt volgens hen op deze manier meer bereiken met dezelfde middelen. Ook binnen een beleid kan men via gedragsinzichten aan de slag. Deze gedragsinzichten staan niet ver van nudging. Men zou via nudging ervoor kunnen zorgen dat mensen zich meer gaan houden aan het beleid.

Mensura

Mensura is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is actief op dit vlak. Ze vindt nudging heel belangrijk en biedt bedrijven en organisaties over hoe ze nudging kunnen gebruiken.

Pennock Postema

Pennock Postema is een organisatie die voor nudging is want zij vinden dat mensen in hun gedrag en denken op allerlei manieren beïnvloedt worden door hun omgeving. En helaas is deze beïnvloeding niet altijd even gezond. Pennock Postema past daardoor nudging toe, ze gaan de omgeving zodanig inrichten dat het gemakkelijker is om gezond te leven. Pennock Postema geeft de mensen een duwtje in de goede richting qua gezonde levensstijl.