Organisaties

Behavioural Insights Team

who.png

Dit een overheidsinstituut dat zich toelegt op de toepassing van gedragswetenschappen. Geeft de regering o.a. adviezen voor het gebruik van nudging als instrument voor het realiseren van overheidsbeleid.

Centrum voor gedragsstoornissen bij autisme en zware zorgbehoevendheid - Antwerpen

De levenskwaliteit van het kind of jongere verbeteren.

Mensura

mensura.jpg

Mensura inspireert en helpt bedrijven om hun medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. Mensura biedt advies, oplossingen en diensten aan.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseerde regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland.

**I.T.E.R. - centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag **

Behandelen daders van seksueel misbruik binnen het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Wereldgezondheidsorganisatie

Ze zijn de coördinerende en regisserende autoriteit op het gebied van internationale gezondheid binnen het systeem van de VN.

Vlaams Instatuut Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen helpen om gezond te leven. Met behulp van advies, pakketten en opleidingen.

**Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Ninove - Hoofdzetel **

Zorgen voor het welbevinden van leerlingen, het vermijden van risicogedrag en het verhogen van hun slaagkansen.

Workwire
workwire.png
Workwire is een adviesbureau dat nudging gebruikt om de werkomgeving te veranderen. Ze koppelen nudging aan ambitie en de doelen van de organisatie