Organisaties

Behavioural Insights Team

who.png

Dit een overheidsinstituut dat zich toelegt op de toepassing van gedragswetenschappen. Geeft de regering o.a. adviezen voor het gebruik van nudging als instrument voor het realiseren van overheidsbeleid.

Buddywerking Vlaanderen

De organisatie brengt vrijwilligers in contact met personen met psychische moeilijkheden om ze uit hun sociaal isolement te halen, een duwtje in de rug naar de samenleving.

Centrum voor gedragsstoornissen bij autisme en zware zorgbehoevendheid - Antwerpen

De levenskwaliteit van het kind of jongere verbeteren.

CGG, centrum geestelijke gezondheid Eclips

cgglogo.jpg

Vroeginterventie en behandeling van verslavingsproblemen. werkt rond drugs, alcohol, medicatie, internet, gaming en gokken.

Concreet aanbod:
Probleemanalyse en functionele beoordeling bij middelenmisbruik
Motivatieverkenning en -versterking
Individuele psychotherapie

Escala
escala

Escala is een organisatie die opleidingen aanbiedt, de opleidingen overkoepelen allerlei functies en sectoren. Een van de opleidingen die men aanbiedt gaat over nudging.

I.T.E.R. - centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Behandelen daders van seksueel misbruik binnen het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Mensura

mensura.jpg

Mensura inspireert en helpt bedrijven om hun medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. Mensura biedt advies, oplossingen en diensten aan.

OnyxOnlineLearning

onyx

een organisatie dat bedrijven en organisaties helpt om hun medewerkers, klanten en distributiekanalen op te leiden en te informeren. Bij dit opleiden en informeren maakt men gebruik van nudging.

Pennock Postema

pennock

De organisatie Pennock Postema wil een nieuwe status quo creƫren waarin het gemakkelijker is om gezonder en gelukkiger te leven. Dat doen ze door de omgeving zo in te richten dat de gezonde of gewenste optie voor mensen de default wordt. Een balans tussen gemak op korte termijn en verstandig gedrag op lange termijn is het doel van Pennock Postema.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseerde regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland.

Sterkkamp

sterkamp.jpeg

biedt kampen aan voor kinderen die zich minder in hun vel voelen en net dat extra duwtje in de rug nodig hebben

Vlaams Instatuut Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen helpen om gezond te leven. Met behulp van advies, pakketten en opleidingen.

Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Ninove - Hoofdzetel

Zorgen voor het welbevinden van leerlingen, het vermijden van risicogedrag en het verhogen van hun slaagkansen.

Wereldgezondheidsorganisatie

Ze zijn de coƶrdinerende en regisserende autoriteit op het gebied van internationale gezondheid binnen het systeem van de VN.

Workwire
workwire.png
Workwire is een adviesbureau dat nudging gebruikt om de werkomgeving te veranderen. Ze koppelen nudging aan ambitie en de doelen van de organisatie