Statistieken

AXELLE DERYCKE:

Tabel C.1 geeft de resultaten weer van de multinomiale logistische regressieanalyse, waarbij de invloed van barrières en drijfveren op switchgedrag zijn getoetst. Inerten zijn als referentiegroep genomen. De algemene toets geeft aan of de barrière of drijfveer een significante voorspeller is voor of iemand een switcher, bewuste blijver, oriënterend inert of inert is. Vervolgens wordt getoetst hoe inerten van switchers, bewuste blijvers en oriënterende inerten verschillen. De inerten zijn dus als referentiegroep genomen. De kolom Exp(B) geeft aan of de barrière of drijfveer een voorspeller is voor inerten.

invloed%20van%20barrieres.png

ALYSSA FORESTIER:

statistiek%20informatievaardigheden.png

De grafiek gaat over het aantal zelfdodingen in België volgens de leeftijd. De doelgroep is dus alle Belgen en de resultaten werden verzameld door de Geestelijke Gezondheidszorg. Rood staat voor vrouwen en zwart staat voor de mannen die zelfmoord gepleegd hebben. Op de x-as vinden we de leeftijdsintervallen en op de y-as staat het leeftijdsspecifiek sterftecijfer.
Op de site van de Geestelijke Gezondheidszorg halen ze heel hard uit naar het feit dat er nog steeds een grote taboe hangt rond psychische problemen. Ik vind dit dan ook heel goed dat dit eens met cijfers aangetoond wordt aan de bevolking. Op deze manier beseffen mensen volgens mij dat er iets moet veranderen.


JULIE REGHEERE:

“Behalve in drie winkels van Colruyt, werd het potentieel van nudging getest in twee bedrijfsrestaurants van KBC en UGent, gedurende 17 respectievelijk 12 dagen. Ter voorbereiding van het experiment observeerde onderzoeksbureau Dijksterhuis & Van Baaren de klanten. Daaruit bleek onder meer dat sociale factoren heel belangrijk zijn in de keuzemaaltijd (‘wat neem jij?’), net als gewoontes en smaakperceptie.

Het resultaat was bij beide bedrijven min of meer hetzelfde: een significante verhoging van het aantal gekochte milieuvriendelijke maaltijden met 5 (KBC) en 5,5 (UGent) procent. Daarbij werd bovendien geen daling van het effect gemeten na 1, 2 of 3 weken, en was het succes niet afhankelijk van de dag van de week of het type maaltijd dat het hoogst scoorde op milieuvriendelijkheid (veggie, vlees of vis). Behalve in drie winkels van Colruyt, werd het potentieel van nudging getest in twee bedrijfsrestaurants van KBC en UGent, gedurende 17 respectievelijk 12 dagen. Ter voorbereiding van het experiment observeerde onderzoeksbureau Dijksterhuis & Van Baaren de klanten. Daaruit bleek onder meer dat sociale factoren heel belangrijk zijn in de keuzemaaltijd (‘wat neem jij?’), net als gewoontes en smaakperceptie."


MERLIJN VANDEN BOGAERDE:

De eerste statistische tekst presenteert een nieuwe manier om ontwenningsstrategieën te ontwikkelen voor pensioenportfolios.

stat1.png
(Suarez, Suarez & Walz, 2015)

De tweede statistische tekst gaat over een goed begrijpen van de balansen van de jongvolwassenen van vandaag - vooral de factoren die hen op weg zetten naar financiële zekerheid door diversificatie en accumulatie van activa - geeft enig inzicht in de balansen die ze zullen hebben als ze ouder zijn.

stat2.jpg
(Friedline, Johnson & Hughes, 2014)

CHLOE VERPOORT

Het gaat over hygiëne bij lagere school studenten. Ze krijgen een duwtjes in de rug om het wassen van de handen met zeep aan te moedigen na toiletgebruik. Je ziet dat hoe meer men gebruik maakt van nudges, hoe meer ze hun handen gaan wassen.

4-Figure3-1.png

ZOHRA DELMAIRE:

Onderzoek dat is gedaan naar naar hoe slimme energiemeters kunnen bijdragen tot duurzamer energieverbruik in de residentiële sector.

tabel%20IV.png

LOWIEK AKSIL
Vond dezelfde statistieken op Limo als Merlijn.


LAURENCE BOONAERT
Men onderzoekt hier wanneer gezonde snacks eerder worden verkocht dan ongezonde snacks afhankelijk van de plaats waar de snacks liggen.

snack%20grafiek

Deze grafiek gaat over de invloed die de sociale omgeving heeft op alcoholgebruik (= het ongezonde gedrag) bij jongeren tussen 10 à 18 jaar.

alcoholgbruik

JULINE FLAMEN

Deze grafiek toont hoe de de aanmaningsbrieven met nudges een effect hebben op de betaling van de personenbelasting.
statistiek%20fedover

REINOUT CLAEYS

1) Dit is een voorbeeldje van nudging waarbij een groep mensen enkel gecontroleerd werd op het stoppen van roken en een andere groep geld kreeg als ze stopten met roken. We zien dat het percentage van de mensen die geld krijgt groter is dan van de mensen die enkel gecontroleerd worden. Dit komt van een elektriciteitsbedrijf en ze hebben zo’n 152.000 werknemers.

1ste%20grafiek.png

2) In de grafiek links zie je namen van landen waar je niet automatisch als orgaandonor geregistreerd bent en rechts zie je landen waarbij je wel rechtstreeks orgaandonor bent. Als dit al voorgelegd wordt heb je veel meer mensen die orgaandonor zijn.

tweede%20grafiek.png

3) Dit is een voorbeeldje waarbij organisaties empathie proberen te kweken bij de mensen. Mensen voelen zich vaak schuldig dat zij het zo goed hebben en anderen niet waardoor ze sneller gaan doneren en dus goede doelen steunen.

derde%20%27grafiek%27.png