Trefwoorden

AXELLE DERYCKE:

Citizen science
Burgerwetenschap

De esthetiek
De ethiek van de kunst, ook wel kunstgevoel genoemd

Een nudge
Dit is een trans- parante interventie die een specifieke, voorspelbare en gewenste gedragsverandering teweegbrengt en inspeelt op zowel de type 1 (heuristische) cognitieve processen, als de interactie van mensen met hun omgeving, waar- bij de keuzevrijheid voor het individu wordt behouden en waarbij er geenszins sprake is van een belonende prikkel.


ALYSSA FORESTIER:

Borderline
Psychische aandoening die samen gaat met angst, depressie,…

Autonomie
Jouw eigen wetten nastreven

Zelfregulatie
Goede keuzes en dingen leren uit je eigen gedrag


CHLOE VERPOORT:

Boemerangeffect
Averechtse werking

Gedragseconomie
Een economische school met als doel: het realistischer maken van de economische wetenschap door deze te voorzien van psychologische invloeden.

Keuzearchitect
De omgeving waarin de burger een keuze maakt zodanig creëren dat mensen, geheel vrijblijvend, de 'goede' keuze aantrekkelijker vinden.

Reflectie
Het is een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven.

Utopie
Onmogelijke werkelijkheid, een ideale wereld die echter niet bereikt kan worden.


JULIE REGHEERE:

Default
Een standaard

Reciprociteit
‘Voor wat, hoort wat’

Studiecheck
Een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee nieuwe studenten van hogescholen en universiteiten de mogelijkheid krijgen om te kijken of zij op de goede plek terechtkomen.

Toelatingsrecht
Studenten die zich ná 1 mei voor het eerst aanmelden voor een opleiding, kunnen door de opleiding worden geweigerd.

Typologie
In het algemeen een onderverdeling van een groep personen, beschrijvingen, objecten op basis van (een aantal) kenmerken.


JULINE FLAMEN:

Behaviorisme
Dit is een stroming binnen de wetenschapsfilosofie die onderzoek doet via methoden en domeinen naar de psychologie.

Gedragseconomie
Verwante thema's = is een economische school met als doel de wetenschap realistischer te maken door psychologische invloeden.

Nudges
Subtiele duwtjes in de rug richting een gezonde keuze

Richard Thaler
Specialist


LAURENCE BOONAERT:

Aggregated
Samenvoegen, verzamelen

Incentivizing
Een stimulans

Loyalty card
Klantenbestand

Outward-facing
Naar buiten gericht.

Predictor
voorspeller

Preliminary
Voorbereiding, inleiding, voorronde

Prevalence
De verhouding (voor een bepaalde periode) van het aantal exemplaren van een ziekte of gebeurtenis om het aantal eenheden in de bevolking.

Radio Frequency Identification tag
een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in objecten of levende wezens zitten.


LOWIEK AKSIL:

Attention economy
Binnen de economie is alles van belang, met alles wordt rekening gehouden. (afgeleid uit de context)

Consumption
The act of using/ producing
Gevonden op: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consumption

Content abundance in the media
Te veel aanbod op vlak van reclame in media ( blogs, sociale media…)

Diversity
Verscheidenheid (voorkennis)

Interventionistisch approach
De Europese unie doet aan interventionisme op vlak van nudging in de media

Multi-faceted
Meerdere dimensies ( context)

Paternalisme
Het beperken van de vrijheid of autonomie van een persoon of groep in naar wat wordt aangenomen hun eigen bestwil.
Gevonden op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paternalisme


MATHIJS VERSNAEYEN:

Effectiviteit
Mate waarin iemand of iets doeltreffend is.

Endowment effect
De hypothese dat mensen meer waarde aan dingen toeschrijven louter omdat ze die bezitten.

Intrinsieke motivatie
Ontstaat dus vanuit interne drijfveren. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn: Werken omdat ze het zelf willen. Worden van binnenuit geprikkeld om een taak uit te voeren

Job crafting
is een manier waarop een individu zelf zijn baan herstructureert. Dit kan doordat de werknemer aanpassingen aanbrengt in zijn taken of dat er aanpassingen gemaakt worden in de samenwerking. Hierdoor wijzigt het cognitieve beeld dat hij van zijn werk heeft.

Nudging
Een subtiel duwtje in de goede richting, zonder hierbij vrijheden in te perken of verplichtingen op te leggen


MERLIJN VANDEN BOGAERDE:

Bounded rationality
The idea that when individuals make decisions, their rationality is limited by the tractability of the decision problem, the cognitive limitations of their minds, and the time available to make the decision.

Deviation
Anything that varies from the accepted norm or standard.

Nudging
Gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om zich op een door de overheid gewenste wijze te gedragen.

Paternalisme
Het beperken van de vrijheid of autonomie van een persoon of groep in naar wat wordt aangenomen hun eigen bestwil.


REINOUT CLALEYS:

Behavioural interventions
Dit wil gedraginterventies zeggen

Delimitations
Dit wil begrenzingen zeggen

Exogenously imposing
Dit wil exogeen opleggen zeggen

Consequence of the intervention
Dit wil gevolg van de interventie zeggen

Interventie
Een interventie is een doelbewuste ingreep op een bepaalde zaak te verbeteren.


ZOHRA DELMAIRE:

Aggregate
Een aggregaat is een aantal mensen die zich toevallig op dezelfde plaats bevinden, maar die zichzelf niet alsgroep zien. Er is geen gezamenlijk doel, maar er kan wel sprake zijn interactie. Een aggregaat wordt veelal gezien als een simpel "Sociaal systeem" systeem.

Behavioral scientists
Wetenschappers die het gedrag en de gedragspatronen van mensen en dieren bestuderen.

Implementing
Verwezelijken, een nieuw systeem in werking brengen

Psychological biases
Psychologische vooroordelen

Present-biased preferences
vooringenomen voorkeuren
‘vooringenomenheid’ is een soort kernmechanisme is van het brein dat verschillende waarden stelt aan verschillende informatiebronnen; het geeft de prioriteit aan sommige cognitieve representaties ten koste van andere.

Present-biased preference principle (in onderzoek)
When less healthy foods are made less convenient, individuals will select healthier meals

Principle of convenience
Trincipe van gemak: wat makkelijker is om te doen zal sneller gedaan worden.

Status quo
Latijnse uitdrukking die "bestaande toestand" of "huidige gang van zaken" betekent.

Trained field researchers
Getrainde veldonderzoekers
Veldonderzoekers met ervaring en kennis van hoe en wat.