Trefwoorden

MERLIJN VANDEN BOGAERDE:

Bounded rationality:
The idea that when individuals make decisions, their rationality is limited by the tractability of the decision problem, the cognitive limitations of their minds, and the time available to make the decision.

Deviation:
Anything that varies from the accepted norm or standard.

Nudging:
Gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om zich op een door de overheid gewenste wijze te gedragen.

Paternalisme:
Het beperken van de vrijheid of autonomie van een persoon of groep in naar wat wordt aangenomen hun eigen bestwil.
___

autonomie
Jouw eigen wetten nastreven

Boemerangeffect:
Averechtse werking

Borderline
Psychische aandoening die samen gaat met angst, depressie,…

Default:
Een standaard

Gedragseconomie
een economische school met als doel: het realistischer maken van de economische wetenschap door deze te voorzien van psychologische invloeden.

Keuzearchitect:
de omgeving waarin de burger een keuze maakt zodanig creëren dat mensen, geheel vrijblijvend, de 'goede' keuze aantrekkelijker vinden.

Reciprociteit:
‘Voor wat, hoort wat’

Reflectie:
Het is een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven.

Studiecheck:
Een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee nieuwe studenten van hogescholen en universiteiten de mogelijkheid krijgen om te kijken of zij op de goede plek terechtkomen.

Toelatingsrecht:
Studenten die zich ná 1 mei voor het eerst aanmelden voor een opleiding, kunnen door de opleiding worden geweigerd.

Typologie:
In het algemeen een onderverdeling van een groep personen, beschrijvingen, objecten op basis van (een aantal) kenmerken.

Utopie:
onmogelijke werkelijkheid, een ideale wereld die echter niet bereikt kan worden.

zelfregulatie
Goede keuzes en dingen leren uit je eigen gedrag